BLOG

Is een vingerscan AVG proof?

´Is een werknemer verplicht om vingerafdrukken af te staan, als dit niet vanwege veiligheidsvoorschriften noodzakelijk is?´

Een interessant vraagstuk. Onlangs kwam in het nieuws dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een bedrijf een boete heeft opgelegd van maar liefst € 725.000 vanwege het feit dat dit bedrijf vingerafdrukken van werknemers verzamelde. Eerder kwam HEMA in het nieuws dat zij het gebruik van een vingerscansysteem voor kassa’s en prikklokken ging stoppen.

Vingerscanregistratie

Het bedrijf deed dus vingerscanregistratie om werktijden te registreren, maar dat is in strijd met de privacywetgeving. De scans werden bij het bedrijf zelf opgeslagen. Van werknemers die uit dienst gingen, werden de gegevens niet verwijderd, maar wel geblokkeerd in het bijbehorende softwareprogramma. Het bedrijf gaf aan dat de vingerafdruk optioneel was voor de tijdregistratie en dat het voor haar werknemers ook mogelijk was om met alleen een druppel in te klokken. Volgens het bedrijf hadden werknemers de keus hun vingerafdruk wel of niet af te staan. Daarvoor moesten ze echter in gesprek met de directeur van het bedrijf.

AVG

Het verwerken en dus het verzamelen van vingerafdrukken is op grond van de AVG verboden. Tenzij er een beroep op een uitzondering mogelijk is. Op grond van de Uitvoeringswet AVG (UAVG) is het verwerken van deze bijzondere categorie persoonsgegevens om een persoon uniek te identificeren slechts voor beveiligingsdoeleinden toegestaan.

Bijzonder persoonsgegeven

Daarnaast geldt dat als bedrijven rechtmatig deze gegevens verwerken, zij altijd gehouden zijn aan alle andere eisen van de AVG, waaronder het treffen van passende en specifieke veiligheidsmaatregelen. Daarbij mogen de gegevens niet langer worden bewaard dan voor het doel noodzakelijk is en moeten ze worden vernietigd zodra het kan. Het criterium van de regeling in de UAVG betekent dat het gebruik van vingerafdrukken noodzakelijk moet zijn voor de beveiliging van de toegang van gebouwen of ICT-systemen. Het vastleggen van de biometrische gegevens moet verder proportioneel zijn en noodzakelijk voor de toegangscontrole. Vingerafdrukken en andere biometrische gegevens zijn onder de AVG een ‘bijzonder persoonsgegeven’. Dat betekent dat er strengere eisen gelden voor de opslag van deze data. Eén van die eisen is dat iemand uitdrukkelijke toestemming moet geven voor het afstaan van de gegevens.

Een ander interessant vraagstuk dat nu in Corona tijd speelt is of je als werkgever de lichaamstemperatuur van je werknemers mag opmeten voordat je ze wel of niet toegang geeft tot het bedrijfspand.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.


Steven Engering Directeur

AvanTimes is de software specialist op het gebied van personeelsplanning, urenverantwoording, tijdregistratie en toegangscontrole.