BLOG

Thuiswerken of werktijdverkorting?

Thuiswerken is inmiddels volledig geaccepteerd en door de overheid geadviseerd. Vele bedrijven die gebruiken maken van de tijdregistratie software van AvanTimes zijn ermee gewend en zien juist de vele voordelen van het thuiswerken. Belangrijk bij thuiswerken is dat de medewerkers op de juiste manier worden aangestuurd. Flexibel werken op afstand vraagt om een andere manier van samenwerken, andere rollen, organisatiestructuur en niet te vergeten slimme automatisering.

Coronamaatregelen: overheid compenseert de verloren uren voor werknemers

Helaas behoren steeds meer ondernemers tot de groep gedupeerden die de negatieve economische invloed van het coronavirus voelen. Het Nederlandse kabinet heeft laten weten dat het verregaande maatregelen treft om de economie te stimuleren.

Als er door bepaalde omstandigheden, de uitbraak van het coronavirus in dit geval, tijdelijk geen werk is, compenseert de overheid de verloren uren voor de werknemers. Dit zullen ze doen in de vorm van werktijdverkorting. Deze compensatie helpt werkgevers om de juiste beslissingen te maken en hun steentje bij te dragen aan de vertraging van de verspreiding.

AvanTimes helpt bij het registreren en bijhouden van alle verloren tijd, of het nu daadwerkelijke ziekte is, thuiswerken vanwege voorzorgsmaatregelen of internationale meetings die geannuleerd zijn wegens een negatief reisadvies. AvanTimes kan dit proces op verschillende manieren faciliteren. Zo hou je te allen tijde bij hoeveel tijd verloren gaat aan, in dit geval, de extreme omstandigheden door het virus. Hier zou de overheid om kunnen vragen bij een eventuele vergoeding of subsidie in de vorm van werktijdverkorting.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Paul Pultrum, Marketeer

AvanTimes is de software specialist op het gebied van personeelsplanning, urenverantwoording, tijdregistratie en toegangscontrole.