IT300 BCS

 

    • Communiceert boekingen direct met bestaand softwarepakket

 

    • Begin- en Eindtijden

 

    • Aan- en afwezigheid

 

    • Mogelijkheden tot opwaardering naar uitgebreid tijdregistratiesysteem

 

Een helder overzicht

AvanTimes kan de iT-30 van AMANO zodanig inrichten, dat er directe communicatie plaatsvindt met uw bestaande softwarepakket. De geklokte gegevens worden weergegeven in uw planning-, tijdregistratie- of salarispakket. U kunt dan in een oogopslag de daadwerkelijk gewerkte uren naast de geroosterde uren zien. Dit betekent dat u en uw medewerkers een helder beeld krijgen van eventuele afwijkingen. Het is mogelijk afwijkingen van te voren in een salarismodule te definieren. Het pakket houdt dan automatisch rekening met bijvoorbeeld overuren.

Begin- en eindtijden worden geregistreerd en zo ook de aan- en afwezigheid. Dit laatste is met een druk op de knop te achterhalen en is in geval van calamiteiten een groot goed.

De iT-30 van AvanTimes is in een later stadium op te waarderen naar een meer uitgebreid tijdregistratiesysteem waarbij de koppeling met het bestaande pakket gegarandeerd blijft.

Eenvoudig in het gebruik

De werknemers doen hun boekingen direct op de iT-30 terminal met behulp van een badge of een tag. De iT-30 doet de rest. Met vragen over de iT-30 kunt u altijd terecht bij de supportafdeling van AvanTimes.
iT300

Menu