Astrow Web Access

Via Astrow Web Access kan de gebruiker de GS-GT terminals configureren voor toegangscontrole applicaties en toezicht houden op de dagelijkse werksituatie. Naast de standaardvoorzieningen zoals het openen van deuren, ondersteund GS Door ook alarmmonitoring. GS Door is de ideale interface tussen hardware en software.

De iT300 terminals van AMANO controleren en registreren alle tijdsgegevens, aanwezigheidsgegevens en toegangsgegevens. Een onderneming die daarnaast gebruik maakt van de Astrow Web Access module heeft de garantie dat alleen geautoriseerde werknemers toegang krijgen tot alle en/of bepaalde zones binnen het bedrijf. Hiervoor maakt u eerst de verschillende groepen aan. In deze groepen worden de toegangsrechten tot de hard- en software bepaald. Vervolgens definieert u voor elke gebruiker de individuele toegangsrechten en linkt u iedere gebruiker aan een toegangsgroep. U bepaalt de toegangsrechten van werknemersgroepen tot bepaalde zones van uw onderneming. Voor elke toegangsgroep selecteert u de terminals die tot deze groep behoren en duidt u aan tijdens welke tijdzones deze toegankelijk zijn. In het kaartenbeheer kunt de geldigheid van de persoonlijke kaarten definieren. U kunt zowel de datum als het tijdstip instellen vanaf de welke een kaart gebruikt kan worden voor de gedefinieerde toegangsgroep. Zo kunt u bijvoorbeeld een werknemer vanaf een precieze datum en tijd toegang geven tot bepaalde zones van uw onderneming en hem vanaf een bepaalde datum ook de toegang ontzeggen.

Astrow Web Access voorziet twee verschillende velden om uw GS-GT hardware configuratie te controleren. Het ene veld toont alle geactiveerde alarmsituaties, het andere toont alle uitgevoerde boekingen gedurende een specifieke periode of in de on-line modus.

Astrow Web Access kan zowel stand-alone als in combinatie met de tijdsregistratiesoftware ASTROW Web werken.

Menu