BLOG

Moeten we stoppen met de prikklok?

Kunnen bedrijven beter stoppen met de prikklok? Als we het AD moeten geloven wel. Er wordt in dit artikel de suggestie gewekt dat veel bedrijven hun personeel wantrouwen en daardoor een aanpak kiezen om personeel in de gaten te houden, te controleren en vervolgens aan te sporen. Door personeel te laten klokken, weet je dat ze aan het werk gaan en laatkomers worden gekort op hun loon en kunnen hun baan verliezen.

Achter de broek aan

Veel mensen denken bij een prikklok aan de fabrieken waarin de eerste auto’s van de lopende band kwamen. In de tijd van de Amerikaanse T-Ford kwam er een nieuw soort denken op: dat van controle uitoefenen en daarmee verhogen van de afzet en kosten besparen. Tegenwoordig word je beoordeeld op wat je meebrengt aan kennis, creativiteit, motivatie en inspiratie. En veel minder vaak op het aantal gewerkte uren. Autonomie is veel belangrijker geworden.

Is een prikklok ouderwets?

Mijns inziens biedt een urenregistratiesysteem juist dé oplossing in deze tijd van personeelsschaarste en is een goed inzicht in personeelskosten en personeelsplanning zéér relevant binnen organisaties. Daarnaast is de gedachte bij veel mensen dat een urenregistratiesysteem nog een ouderwetse prikklok is, maar dat is allang niet meer het geval. Urenregistratie kan tegenwoordig ook met contactloze pasjes en zelfs vingerafdrukken. Urenregistratiesystemen zijn in de loop der jaren sterk geprofessionaliseerd, waarbij het geautomatiseerd registreren van werktijden centraal staat. Door deze systemen te gebruiken ontstaat er een nauwkeurig beeld van de actueel gewerkte uren en ziekte- en vakantiedagen en kan de planning hierop worden afgestemd. Ook urenregistratie heeft hiermee als doel kosten te besparen voor de werkgever.

Simpel organiseren en slim uren registreren

Voor managers is het belangrijk om te zorgen voor een fatsoenlijk personeelsbeleid. Alleen met een duidelijk zicht op de werkdruk en het aantal gewerkte uren kunnen managers ervoor zorgen dat de doelen worden behaald. De oplossing voor een duidelijk inzicht in de werkdruk en aantal gewerkte uren ligt in de organisatie ervan en automatisering. Met Astrow Web kun je slim uren registreren waarmee inzicht en overzicht wordt verkregen in gewerkte uren per afdeling, maar ook bijvoorbeeld van resterende vrije dagen van werknemers. Actueel en op ieder moment van de dag.

Advies op maat of meer tips? Neem dan contact op via info@avantimes.nl of bel naar 0348-437070. Wij staan klaar om je te helpen.

Paul Pultrum, Marketeer